Спеціалізована школа №92 імені Івана Франка з поглибленим вивченням англійської мови функціонує як загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, що забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку і розвиток нахилів та здібностей дітей. Учні школи мають можливість, засвоюючи навчальний матеріал з предметів загальнообов'язкового циклу, приділяти більше уваги іноземній філології, гуманітарним предметам.

     Головним завданням школи є забезпечення реалізації права молоді на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення. Робота спрямовується на створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного і фізичного розвитку, реалізацію індивідуальних потреб дітей, формуванню засад здорового способу життя.

     Навчально-виховний процес здійснюється у семестровій формі за 5-денним тижневим режимом навчання. Учні навчаються лише на першій зміні, мова навчання - українська. Іноземна мова: англійська поглиблено вивчається з 1-го класу, друга іноземна мова - німецька з 5-го класу.