Інструкція

з охорони праці та безпеки життєдіяльності

при експлуатації пилососа

 

1. Загальні положення

  1. Інструкція встановлює вимоги безпеки, які необхідно виконувати під час експлуатації пилососа.

1.2. По даній інструкції працівник інструктуються перед початком роботи    з пилососом (Результат інструктажу заноситься в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці).

1.3. В разі пошкодження здоров'я працівника з вини власника, він має право на відшкодування  заподіяної йому шкоди.

1.4. 3а невиконання дано інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До роботи з пилосом допускаються особи не молодші  18 років,  які  пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки.

1.6. При роботі з пилососом робітник повинен бути навченим при роботі з ним і мати І групу з електробезпеки.

1.7. Працівник повинен:

1.7.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1,7.2. Користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

1.7.3. Виконувати   тільки  ту   роботу,   яка  доручена   керівником   робіт  та   по   якій він проінструктований.

1.7.4. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.7.5. Пам'ятати  про особисту відповідальність за виконання правил техніки безпеки та відповідальність за безпеку товаришів по роботі.

1.7.6. Не допускати сторонніх осіб у робочу зону.

1,7.7. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.7,8. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.8. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які можуть діяти на робітника:

1.8.1. Підвищене фізичне навантаження

1.8.2. Падіння предметів.

1.8.3.  Падіння з висоти.

1.8.4. Підвищена напруга в електричній мережі, замкнення якої може пройти через тіло

людини.

1.8.5. Підвищена запиленість робочої зони.

1.9. Працівник    повинен    бути    забезпеченим    спецодягом    та    іншими    засобами індивідуального захисту згідно з колективним договором (угодою).

1.10. Всі роботи пов'язані із знаходженням на висоті повинні проводитись тільки з інвентарних засобів підвощування або з застосуванням запобіжного пояса.

1.11. Місце виконання робіт повинно бути достатньо освітлене.

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Працівник повинен ретельно ознайомитися з роботою, яка буде виконуватися і скласти план безпечного її виконання.

2.2. Перевірити стан засобів підмощення та засобів індивідуального захисту.

2.3. Перевірити   наявність   та   стан      інструменту   і   пристосувань,   які       будуть використовуватись при роботі.

2.4. Перевірити стан  пилососа: цілісність кабелю;  заправлення кабелю  в  корпус пилососа; стан вилки і розетки.

 

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Протирання стелі, плафонів та іншої електричної арматури, підвішеної до стелі, повинно виконуватись з розкладних стрем'янок чи помостів з дотриманням умов техніки безпеки. Виконувати   ці   роботи   з  приставних   драбин,    підтримуваних   іншими робітниками забороняється.

3.2. Миття і протирання скла в глухих рамах скляного даху, фрамуг повинна виконуватись зсередини приміщення з обов'язковим застосуванням запобіжного пояса і страхуючи мотузки.

3.3. При    очищенні пилу зі  стін, карнизів і стель піднімання    пилососу на висоту повинно виконуватись за допомогою вірьовки. Підніматися   по   драбині   чи       стрем'янці,   тримаючи   в   руках   пилосос, забороняється.

3 4. Працювати з стрем'янки чи драбини, тримаючи в одній руці пилосос, а в другій його шланг забороняється. Пилосос повинен мати   гачки для підвішування його до ступенів   драбини чи стрем'янки.

3.5. Шнур, який   підводить струм до пилососа, повинен бути знаходитись в гумовій трубці

3.6. Підключення   пилососа   до   освітлювальної   мережі   повинно   виконуватись   за допомогою штепсельної розетки. Підключення шнура до перехідних запобіжних щитків шляхом   накидання і притискання (прижимання) до клем забороняється.

3.7. Знімання з пилососів фільтрів (пилових мішків)    повинно виконуватись при відключеному двигуні.

3. 8. Ремонт пилососа може виконуватись тільки спеціалістом.

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Відключити пилосос від електромережі.

4.2. Прибрати інструмент і обладнання, яке використовувалося при роботі і покласти у відведене для них місце.

4.3. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту і покласти у відведене для них місце.

4.4. Помити руки, лице теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

4.5.Доповісти заступнику директора з АГЧ  про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5 1 Аварійна ситуація може виникнути у разі: ураження електричним струмом, падіння з висоти; падіння предметів з висоти, пожежі та інше.

5 2. При виникненні такої ситуації необхідно припинити   роботи, відключити пилосос від електромережі, огородити небезпечну зону, не допускати в неї сторонніх осіб!

5 3  Повідомити про те що сталося заступника  директора з АГЧ  .

5.4. Якщо   є   потерпілі   надавати   їм   першу  (долікарську) медичну   допомогу;   при   необхідності викликати швидку допомогу. Повідомте про нещасний випадок керівника та інженера з охорони праці.

5.5. При виникненні пожежі приступити до її гасіння наявними засобами пожежогасіння та викликати пожежну частину.

5.6. Виконувати всі вказівки заступника директора з АГЧ  по усуненню небезпечної ситуації.