МЕТА УРОКУ

Освітньо – виховні завдання теми:

створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Навчальна (освітня) мета:

 

 1. Дати учням поняття про ...............
 2. Сформувати навички ...............
 3. Удосконалювати вміння учнів ...............
 4. Перевірити рівень знань, умінь і навичок ...............
 5. Закріпити знання учнів про ...............
 6. Провести аналіз результатів ...............
 7. навчити учнів робити усне повідомлення за темою,
 8. розвивати у учнів вміння розуміти на слух діалогічне мовлення,
 9. активізувати вживання прийменників в мовленні,
 10. активізувати вживання аритклей в мовленні,
 11. активізувати вживання граматичних структур в мовленні,
 12. формувати навички правильной вимови звуків,
 13. удосконалювати навички каліграфії, орфографії та читання,
 14. навчити давати відповіді на запитання за змістом прочитаного тексту,
 15. удосконалювати навички аудіювання слів, словосполучень, та текстів,
 16. удосконалювати ритміко-інтонаційні навички в говорінні та при читанні,
 17. розвивати уміння описувати малюнки, явища, ситуації,
 18. розвивати фонетичний та інтонаційний слух, мовну здогадку,
 19. ознайомити учнів з лексикою уроку,
 20. розвиток техніки читання та перекладу,
 21. розвиток техніки говоріння…

 

Розвиваюча мета:

 1. розвивати логічне мислення учнів через проведення таких операцій як аналіз, порівняння, систематизація,
 2. розвивати мовну і слухову пам’ять,
 3. підвищувати стилістичну культуру мовлення,
 4. розвивати зв’язне усне й писемне мовлення, творчу уяву,
 5. розвивати вміння і навички правильного користування,
 6. розвивати творчі здібності учнів,
 7. зацікавити учнів у вивченні іноземної мови,
 8. викликати в учнях позитивне ставлення до мови,
 9. вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного сіпілкування,
 10. сформувати базові навички і вміння, необхідні для подалыпого розвитку комунікативної компетенції,
 11. виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, - виховувати комунікативні потреби у пошуку друзів не тільки для спілкування, але й для розв'язання певних проблем власної життєдіяльності,
 12. виховувати зацікавленість життям людей в інших країнах,
 13. розвивати здібності учнів до комунікації,
 14. сприяти розвиткової мовної здогадки,
 15. розвивати в учнях комунікативну активність: навчати починати розмову, використовуючи ініціативну репліку, правильно і швидко реагувати на репліку співрозмовника та підтримувати бесіду,

 

Виховна мета:

 1. виховувати в учнів національну свідомість, самосвідомість та ментальність, провідні риси громадянина своєї держави, любов до рідної країни, до української мови, до свого народу.
 2. виховувати в учнів любов до рідної природи, повагу до оточуючого середовища.
 3. виховувати в учнів самостійність, мислення, кмітливість.
 4. виховувати в учнів справедливість, доброзичливість, гуманність, повагу до людей.
 5. виховувати в учнів старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.
 6. виховувати в учнів бережне ставлення один до одного, потребу в змоційній культурі,
 7. розвиток особистой активності учнів,
 8. прищеплювати вміння аналізувати, думати, висловлювати свою точку зору,
 9. розвивати вміння спілкування,
 10. виховувати культуру поведінки в різних місцях,
 11. розвиття почуття прекрасного,
 12. виховувати повагу до батьків та дорослих,
 13. виховувати почуття причетності до СВІТ0В0Ї історії та культури,
 14. виховання почуття поваги до пам'яток культури,
 15. виховувати культуру взаємовідносень у ситуації знайомства,
 16. ввиховувати вічливость у стосунках із людьми,
 17. розвивати у учнів вміння працювати в парах,
 18. виховувати повагу до працю,
 19. розвивати вміння ефективно працювати в групах…