Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ