Правила конкурсного приймання дітей

(2017-2018 навчальний рік)

до спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням

англійської мови № 92 імені Івана Франка

міста Києва

СХВАЛЕНО

спільним засіданням педагогічної

ради та Ради школи

1. Загальні положення

1.1. При прийомі дітей школа керується Законом України «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. №389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.04.2003 р. №547/7868, наказом Міністерства Освіти і науки України від 04.07.2005 р. № 204 «Про прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів», інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту від 14.02.2015 р. № 1/9-71, наказами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 жовтня 2013 р. №791 «Про дотримання навчальними закладами міста Києва законодавства при надходженні позабюджетних коштів», від 24 лютого 2014 року «Про порядок прийому дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва», наказом Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації №90 від 05.03.20014р. «Про порядок прийому дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів району» та Статутом школи.

1.2. Прийом дітей до 1-11-х класів школи здійснюється на конкурсній основі.

1.3.У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.

1.4.Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного прийому дітей до 1-го класу оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу, перелік завдань, за якими буде проводитись співбесіда з дитиною, розміщуються на інформаційному стенді та сайті школи не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсного приймання до 1-го класу.

2.2. Випробування в межах основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року у червні. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні. Зарахування до школи відбувається не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

Як виняток, додатковий конкурсний прийом відбувається протягом навчального року, за наявністю вільних місць, за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для проведення конкурсного прийому дітей до 1-х класів створюється наказом по школі педагогічна комісія. Головою комісії є директор школи або його заступник з навчально-виховної роботи. До складу комісії входять: вчитель майбутнього першого класу, вчитель англійської мови та шкільний психолог.

2.5. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу подаються такі документи:

- заява на ім’я директора школи;

- копія свідоцтва про народження;

- медична картка дитини встановленого зразка.

2.6. До участі в конкурсі для вступу до 2– 11-х класів допускаються діти на підставі:

- особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора школи;

- табеля успішності або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

2.7. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсний прийом дітей до 1-го класу проводиться у терміни, визначені школою (орієнтовно з 01 квітня по 25 травня поточного року), у формі співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, проводиться за спеціальними діагностичними завданнями для встановлення рівня загального розвитку дитини та її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов, зокрема завдання на виявлення фонематичного слуху дитини. Завдання мають бути погоджені районним науково-методичним центром та районним управлінням освіти.

3.3. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 2-11-х класів школи, проводяться за наявності вільних місць.

Конкурсні випробування проводяться як в усній (співбесіда), так і в письмовій формах. Кількість конкурсних випробовувань не перевищує трьох, а саме: з англійської, німецької мов та співбесіда.

3.5. Зміст випробувань відповідає навчальним програмам спеціалізованої школи. Матеріали для випробувань з англійської, німецької (з 5-го класу) мов розробляються шкільним методичним об'єднанням учителів іноземних мов, затверджуються директором школи за погодженням з районним управлінням освіти.

3.6. Результати усної перевірки фонематичного слуху оголошуються в той самий день.

4. Порядок зарахування до школи

4.1. Діти, які успішно пройшли вступну співбесіду до 1-х класів з перевірки фонематичного слуху, зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії.

4.2. Діти, які успішно пройшли конкурсне випробування до 2-11-х класів, зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення конкурсної педагогічної комісії. Зарахування проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу за наявністю таких документів:

- копії свідоцтва про народження (паспорта) дитини;

- особової справи;

- медичної картки встановленого зразка.

4.3. Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 р. №434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу»).

4.4. У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії батьки або особи, які їх замінюють, і конкурсанти можуть звернутися до голови конкурсної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня з дня оголошення конкурсу і розглядається протягом 3-х днів з дня її подання.

4.5. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої визначаються директором школи за погодженням з районним управлінням освіти.

4.6. У разі незгоди з висновками апеляційної комісії, можна звернутися до районного управління освіти, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор школи несе персональну відповідальність за дотриманням Умов конкурсного прийому дітей до школи.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до школи за результатами конкурсу покладається на управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.