УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

 

Спеціалізована школа

№ 92 ім. Івана Франка “ 16 вересня 2010р.

 

 

 

 • Адміністрація спеціалізованої школи № 92 з поглибленим вивченням англійської мови ім. Івана Франка
 • Батьківський комітет
 • Велика Рада лідерів країни Зоряних міст

уклали дану Угоду про наступне:

 1. Сторони, які уклали Угоду, визнають, що тільки за умови об”єднання зусиль трьох вищезазначених сторін, школа може повною мірою виконати завдання, що поставлені перед нею державою і викладені в Конституції України, Законі України “Про освіту” та інших документах, що унормовують роботу закладів освіти.
 2. Сторони визнають один одного як партнерів у організації освітнього процесу, позаурочного життя, дозвілля й оздоровлення, захисту прав та інтересів педагогів, учнів та їх батьків.
 3. Сторони вбачають основною метою співпраці створення в шкільному колективі морально-психологічної атмосфери, що сприяла б виявленню й розвитку потенційних можливостей кожної особистості, а також збереженню психічного і фізичного здоров”я учнів та педагогів
 1. Сторони визнають такі засади співпраці:
 • демократизм;
 • добровільність;
 • взаємоповага;
 • відкритість;
 • поінформованість;
 • толерантність;
 • наступність.

5. Сторони взаємно зобовязуються:

 • поважати інтереси та права один одного і неухильно дотримуватись обовязків, які проголошені Конституцією України, Законом України “Про освіту”, чинним законодавством;
 • сприяти створенню належних умов для здобуття учнями школи якісної о;
 • забезпечувати активну участь сторін у роботі школи шляхом створення спільних робочих груп, проведення дискусій, круглих столів, конференцій тощо;
 • будь-яке рішення, що стосується безпосередньо всіх або одного з партнерів та має вплив на їх інтереси, приймати лише на підставі взаємних консультацій та узгоджень;
 • постійно інформувати один одного про свою діяльність, про прийняті рішення та їх наслідки;
 • сприяти створенню у школі безпечних для життя та здоров’я психічно-комфортних умов учням у навчанні, батькам у вихованні, вчителям з педагогічної діяльності; виявляти та піддавати критиці всі прояви приниження гідності, утиску, відмови у задоволенні законних вимог учасників навчально-виховного процесу, вимагати вирішення конфліктів у законний спосіб;
 • ініціювати та підтримувати всі форми співпраці педагогів, учнів та їх батьків.
 1. Для реалізації положень цієї Угоди сторони домовляються:
 • щорічно складати спільний план роботи на навчальний рік;
 • створити спільний стінний орган;
 • організувати вивчення спільних інтересів учнівського, батьківського та педагогічного колективів школи;
 • сприяти проведенню спільних з батьками виховних заходів, сімейних та спортивних свят у школі;
 • вивчати та узагальнювати громадську думку учнів, батьків та вчителів;
 • докладати спільних зусиль щодо вироблення негативного ставлення до порушників внутрішньо-шкільного розпорядку.
 1. Дана Угода вступає в силу з моменту її підписання і не обмежується терміном дії.
 2. Дана Угода укладається у 3-х примірниках, що зберігаються у сторін і матимуть однакову силу.

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

 

Директор сш № 92

Голова Батьківського Країни

Президент комітету Зоряних міст

__________________ ________________ _____________